Joep Bruins, CEO Normec

Is na zijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven kort werkzaam geweest in de installatietechniek waarna hij de overstap heeft gemaakt naar de financiële sector (ING Groep), Binnen ING was zijn laatste functie die van CFO van de global wealth management divisie voordat hij middels een management buy out directeur en later CEO werd van Orangefield.

Deze onderneming heeft hij met een team van managers en mede eigenaren in een periode van 10 jaar uitgebouwd tot een organisatie die in meer dan 20 landen actief was op het vlak van administratieve outsourcing voor beleggingsfondsen.

Nadat Orangefield verkocht was aan een Aziatische investeringsmaatschappij heeft hij samen met een tweetal collega’s in 2015 Normec opgericht. Momenteel is hij CEO van Normec.

Marco Zomer, Directeur Normec Certification en Normec Laboratorium

Marco heeft Econometrie gestudeerd in Rotterdam en is gespecialiseerd in financiën en het optimaliseren van operationele processen door de inzet van IT middelen.

Na zijn afstuderen is Marco werkzaam geweest in diverse functies bij een outsourcingbedrijf in de administratieve dienstverlening, zijn laatste functie daar was directeur. Na overname van dit bedrijf door Orangefield is hij toegetreden tot de directie van de Nederlandse Orangefield organisatie.

Sedert maart 2016 is hij als directeur van Normec verantwoordelijk voor de certificerende instelling en het laboratorium.

Martje Princen, Directeur Normec Certification en Normec Laboratorium

Martje is afgestudeerd jurist van de Universiteit in Tilburg en na haar afstuderen gestart in een commerciële trainee functie binnen ING.

Na enkele jaren is zij overgestapt naar het ING bedrijfsonderdeel dat verzelfstandigd werd tot Orangefield. Binnen Orangefield heeft zij zich beziggehouden met het adviseren van cliënten op het gebied van complexe toezichtwetgeving. Na een aantal jaren is zij binnen Orangefield benoemd als business unit manager met verantwoordelijkheid voor een team van juristen en een groot aantal internationale klantrelaties.

In maart 2016 is zij gestart als operationeel directeur van Normec Certification en sinds februari 2017 is zij als directeur verantwoordelijk voor Normec Certification en Normec Laboratorium.

Roy Senden, Directeur BVI Brand Veiligheid Inspecties

Roy  heeft zijn hele werkzame leven gewijd aan Veiligheid in het Algemeen en aan Brandveiligheid in het bijzonder.

Hij heeft zijn bedrijven groep in 1999 verkocht en heeft daarna bij tal van brandbeveiliging bedrijven als directeur opgetreden.

Door de jaren heen is hij altijd actief geweest in bijna alle branche gerelateerde brandbeveiliging organisaties, waardoor hij zeer breed georiënteerd is in elk segment van deze industrie. Daarnaast is Roy bestuurslid van de VIVB en lid van het deskundigen panel VBB (Vast opgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen).

Roy is directeur bij BVI Brand Veiligheid Inspecties, welke per maart 2017 is toegevoegd tot de Normec Groep.